Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Srijeda, 10 Mart 2021 08:37

Poziv za angažovanje edukatora/ice

 U okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner pod granta „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“ raspisuje: Poziv za angažovanje edukatora/ice

 Pozadina zadatka:U okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner provodi grant „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“ u periodu od Maja 2020 do Aprila 2021 . Sveukupni cilj projekta je „Bolji pristup i poboljšanje pružanja usluga za žene iz manjinskih i ugroženih skupina“. Aktivnosti projekta se provode u partnerstvu između aplikantskog udruženja “Bolja buducnost” Tuzla, Udruženja “Romska djevojka-Romani ćej” iz Prnjavora, udruženja Romkinja centar za majke „Nada“ Kakanj i Idruženja „Romkinja „ iz Bijeljine.  Projekat na lokacijama  Prnjavora, Vukosavlja, Kakanj  i Bijeljine  targetira žene koje dolaze iz skupina u nepovoljnom položaju, te lokalne razine institucije vlasti.

 Cilj zadatka:Osnovni cilj zadatka je razvijanje i provođenje edukativne  radionice za edukaciju i izgradnju kapaciteta članica ženske romske mreže „Uspjeh“ u oblasti zagovaranja.  Radionica je planirana da se održi u Februaru 2021.

 Dužnosti i odgovornosti edukatora/ice:

 

  • Razviti program /agendu radionice
  • Održavanje radionice uz asistenciju implementatorske organizacije
  • Dostaviti izvještaj sa radionice na lokalnom jeziku –
  • Dostaviti analizu evaluacije sa održane radionice
  • Dostaviti liste učesnika/ca , fotografije sa održane radionice

Trajanje i vrijeme zadatka: Planirano je da se radionica u trajanju od minimalno dva dana održi u Martu  2021. . Zadatak počinje od dana odabira kandidata/kinje za izvođenje zadatka kao i  dogovor o tačnom datumu održavanja radionice u skladu sa definisanim vremenskim okvirom projekta.  

 Sadržaj prijave:

Prijave moraju biti na b/h/s jeziku, a podrazumijeva sljedeće: 

  • CV kandidata/kinje koji sadrži kvalifikacije, iskustvo i kompetencije;
  • Prijedlog metodologije provođenja zadatka;

 Prijave treba dostaviti najkasnije do 19.03.2021  na e- mail: info@bolja- buducnost.org , sa naslovom: " Prijava za edukatora/icu“.Samo uži izbor kandidata/kinje  će biti kontaktirani. Kandidati koji ne budu kontaktirani do 22.03.2021. godine nisu odabrani/e.

  Procedura plaćanja:Sa edukatorom/icom  će biti zaključen odgovarajući ugovor o obavljanju angažmana. Honorar  za angažman odabranog edukatora/ice je  800,00 KM bruto koji se uplaćuje  nakon obavljenog posla i ispunjavanja ciljeva zadataka na žiro račun edukatora/ice. Naručilac snosi troškove printanja i distribucije dokumenta, te zadržava pravo daljeg korištenja djela.

 Zahvaljujemo na Vašem interesu.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

pogledano 747 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo