Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Utorak, 09 Mart 2021 11:19

TE AVA SA ISTI hi mrno pravo, a nai privilegija!

Te motova pe nedostatkuri te pe naporuri ande bosanskohercegovačko politika savi radipe pala integracija romjenđe te romenđe. Romjenđi mreža ,,Uspjeh" razvisada e platforma pala lengo mai laćho pravo te položaj romjenđi sari e mehanizmuri pala zagovaranje te ćheren ande praksa te pinđardon, te pratinpe te sprečavinpe  različite problemuri te diskriminacije e romjenđe. Te phenen e ženškinjenđi romjenđi organizacije hi:

 

Preporuka 1.

Preispitivanje mogućnosti  tea vol mailaće propisa te lenđe primjene, te revezije programa te zakonuri save hi više ande strateško papiri pala mailaćhipe e romjenge.

 

pogledano 812 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo