Printaj ovu stranu
Srijeda, 18 Decembar 2019 14:15

Metoda rangiranja potreba zajednica

Danas, 18.12.2019 godine u Tuzli održana je fokus grupa sa kojom smo proveli metodu Community Score Card (CSC) ili metodu rangiranja potreba zajednica. Proces Community Score Card (CSC) je moćan alat za praćenje usluga, osnaživanje građana/ki i poboljšanje odgovornosti davatelja usluga. Vježbe bodovanja građanima/kama pružaju mogućnost analize usluga poput zdravstvenih usluga ili obrazovanja na temelju njihove osobne percepcije. Građani/ke mogu pružiti poticaj za dobar rad ili izraziti nezadovoljstvo a sve sa ciljem unaprjeđenja i bolje saradnj izmedju pružaoca i primatelja usluga. Proces CSC nase udruzenje parlelno odvija u Tuzli, Lukavcu, Prnjavoru i Vuskosavlju. Nakon provođenja ove metode za zajednicom sljedi nam sastanak sa pružaocima usluga te zajednički na kojem ćemo kreirati plan djelovanja u prevazilaženju identifikovanih prepreka i poboljšanaj usluga i odnosa između priumoca i pružaoca.

Sam sastanak je realiziran u sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu III" koji podržava Austrijska razvojna agencija i Češka razvojna saradnja rkoz CARE INTERNATIONAL, Balkans.

pogledano 144 puta