Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Petak, 27 Juli 2018 12:52

Budžetiranje i budžetski monitoring kroz prizmu rodne ravnopravnosti

U martu 2017. godine regionalni ured UN Women za Europu i Srednju Aziju je pokrenuo treću fazu regionalnog projekta „Promocija rodno osjetljivih politika u Jugoistočnoj Evropi 2017 – 2018”. Projekt financira Austrijska razvojna agencija i Švicarska agencija za suradnju i razvoj. Cilj projekta je doprinijeti ispunjavanju obaveza vezanih uz ravnopravnost spolova navedenih u raznim međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i nacionalnim zakonima i strategijama o ravnopravnosti spolova u jugoistočnoj Europi (s posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, FYR Makedoniju i Moldaviju).

Kroz ovaj projekat ured UN Women u BiH je ostvario saradnju s CARE International, Balkans i regionalnim projektom „Za aktivnu inkluziju prava Romkinja na zapadnom Balkanu II FAIR II“ koji financira Austrijska razvojna agencija.

S tim u vezi u saradnji sa CARE International Balkans smo organizovali radionicu „Budžetiranje i budžetski monitoring kroz prizmu rodne ravnopravnosti“ namjenjen za zagovoravatelje/ice rodnog pitanja, službenike/ce i nevladine organizacije Tuzlanskog Kantona.

 

pogledano 488 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo