Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...

 • Seminar o inkluziji Roma/kinja

  Delegacija Evropske unije/Ured specijalnog predstavnika EU u BiH, u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, 31.01.2018 u Sarajevu organizovala seminar o inkluziji Roma/kinja. Seminar je prilika da…

 • Podjela novogodišnjih paketića

  Druzenje se sa nasim najmladjim , najsladjim i najljepšim je neprocjenjivo. Povodom novogodisnjih praznika u sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu" podrzanom od strane…

 • Održana svečana prezentacija

  Udruženje žena Romkinja “Bolja buducnost” Grada Tuzla u sklopu regionalnog projekta “Za aktivnu inkluziju I prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II” koji provodi CARE uz podršku Austrijske razvojne agencije danas…

 • EU pokrenula inicijativu o učešću žena u promjenama

  Žene iz gradova i mjesta širom Bosne i Hercegovine i različitih sfera života prisustvovale su pokretanju inicijative "Uključimo žene u procese promjena" uz podršku Evropske unije, a koje je održano…

 • Formirana UN Women savjetodavna grupa

  U periodu od 13-14.12.2017 na Jahorini u organizaciji UN WOMEN održan je sastanak Savjetodavne grupe civilnog društva. Predstavnici/e UN WOMEN su istakli da im je zadovoljstvo raditi sa dugogodišnjim aktivistkinjama…

 • Izgradi život bolje budućnosti

  U opštini Travnik u kojoj živi romska populacija postoji veliki broj mladih koji konzumiraju opojna sredstva. Mladi/e Rom/kinje Edmir Bektic, Esmeralda Osmanović i Safeta Osmanović prepoznale/li su ovaj problem u…

 • Školovanjem protiv opojnih sredstava

  Na području opštine Donji Vakuf živi jako puno mladih koji nisu upoznati sa opasnostima zloupotrebe opojnih sredstava. S tim uvezi mlade Romkinje Adna Jusić i Aldina Jusić su sprovodile inicijative…

 • Ulicna akcija povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

  Svaka četvrta žena u Bosni i Hercegovini žrtva je nekog od oblika nasilja, uključujući i seksualno nasilje. Posljednji izveštaj Agencije Europske unije za fundamentalna prava ukazuje na široku rasprostranjenost nasilja…

 • Medjunarodni dan za ukidanje ropstva -2 Decembar

  Već 30 godina se drugi decembar obilježava kao Međunarodni dan ukidanja ropstva u znak sjećanja na Konvenciju o suzbijanju trgovine ljudima i o eksploataciji prostitucije drugih lica koju su Ujedinjene…

 • Usvojen Akcioni plan Politike socijalnog uključivanja grada Tuzla za period 2017-2018.

  Gradsko vijeće Tuzla, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 29.11.2017. godine, jednoglasno je usvojilo Akcioni plan Politike socijalnog uključivanja grada Tuzla za period 2017-2018. Plan je urađen u okviru projekta…

 • Uspostavljena regionalna ekspertska radna grupa za prevenciju nasilja nad zenama i nasilja u porodici

  U okviru programa Imkaan radi sa UN WOMEN na podršci osnivanju Regionalne ekspertske radne grupe za intersekcijsku diskriminaciju i nasilje nad ženama. Regionalna ekspertska radna grupa će pružiti jedinstvenu priliku…

 • Radna grupa za sigurnost i zaštitu djece

  U okviru relaizacije projekta "Socijalna uključenost-pravo, a ne privilegija" koji realizuje Udruženje zemlja djece u BiH prisustvovala je predstavnica naseg udruzenja kao članica Radne grupe za sigurnost i zastitu djece…

 • Svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji izmedju Vijeća Ministara BiH i NVO u BiH

  Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 116. sjednici održanoj 26.09.2017. godine usvojilo Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini…

 • Uspješno okončana akcija čišćenja mezarja u MZ Kiseljak kod Tuzle

  U mjesnoj zajednici Kiseljak koja je jedna od največih romskih zajednica na području Tuzlanskog kantona u kojoj živi 128 romskih porodica, organizovano je čiščenje zapuštenog romskog mezarja. Na području MZ…

 • Svjetska kampanja - 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

  U periodu od 25.11 do 10.12.2017 godine Ženska romska mreža „Uspjeh“ učestvuje u implementaciji globalne kampanje 16 Dana aktivizma. Razlozi zbog kojih se žene i djevojčice koje trpe nasilje ne…

 • "Ženska prava u turbulentnim vremenima"

  Prava žena i djevojaka trebaju promicanje i zaštitu, budući da i dalje postoje izazovi. Bilo koja regresija je neprihvatljiva. Ravnopravnost spolova bila je temeljna vrijednost od samog stvaranja Europske unije.…

 • SEDMICA ZAŠTITE ZDRAVLJA ROMA/KINJA NA TUZLANSKOM KANTONU

  Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla u saradnji sa Ministarstvom zdravstvo TK organizuje akciju SEDMICA ZAŠTITE ZDRAVLJA ROMA/KINJA NA TUZLANSKOM KANTONU 06-10.11.2017 GODINE. Prema podacima iz „Evidencije romskih potreba“…

 • Regionalna konferencija "Sigurnost Romkinja na zapadnom Balkanu"

  Romkinje su u posebno ranjivoj poziciji i predstavljaju najugroženiju i najmarginalizovaniju grupu u svim državama zapadnog Balkana. Uprkos pomacima koji su napravljeni u prethodnom periodu, one i dalje trpe vištruke…

 • IDENTITET JEDNOG NARODA: Obilježavanje Svjetskog dana romskog jezika

  Opšta skupština UNESCO-a službeno je proglasila 5.novembar kao Svjetski dan romskog jezika. Zbog činjenice da je romski jezik nestandardiziran i da njegova dijalektalna razmrvljenost onemogućava višu razinu socio-lingvističke integracije i…

 • Ostvarivanje prava ranjivih kategorija građana u Tuzlanskom kantonu

  U prostorijama Udruženja "Zemlja djece u BiH" održan je sastanak predstavnika Institucije ombudsmena za ljudska prava sa predstavnicima nevladinog sektora.Teme razgovora su bila pitanja od značaja za ostvarivanje prava ranjivih…

 • PET DO 12, VRIJEME JE – ZAŠTITIMO DJECU ULICE

  PET DO 12, VRIJEME JE – ZAŠTITIMO DJECU ULICE!, zajednički projekat Fondacije „Lara“ i članica Mreže RING, podržan od Ministartsva sigurnosti Bosne i Hercegovine, udruženje žena Romkinja “Bolja buducnost” Grada…

 • Ženska romska mreža u misiji očuvanja jezika

  Ženska romska mreža u Bosni i Hercegovini „Uspjeh“, kontinuirano radi na realizaciji Strateškog plana plana Mreže o unapređenje aktivizma Romkinja i učešća u političkom i javnom životu. Analiza onoga što…

 • Stratesko planiranje za žensku romski mrežu

  ŽRM "Uspjeh" u saradnji sa OSCE Misijom u Bosni i Hercegovini u periodu 10.10.-12.10.2017 godine organizovala je radionicu na kojoj su prisustvovale članice mreže kao i predstavnici/ce OSCE Misije u…

 • Školski pribor za 55 učenika/ca

  Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla kroz svoj rad i aktivnosti podržava obrazovanje romske djece. Kao svake godine tako i ove školske godine( 2017/2018) za 55 učenika/ca romske nacionalnosti…

 • Konferencija " Romkinje i njihova obuhvaćenost preventivnim programima za očuvanje zdravlja“

  U sklopu projekta “Dan za zdravlje” koji finansijski podržava Fond za otvoreno društvo BiH, a koji implementira Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Grada Tuzla u partnerstvu sa Udruženjem Romkinja centar…

 • Opsta zenska zadruga učestvovala na konferenciji i sajmu u Visokom

  Ozz Bolja Buducnost Tuzla učestvovala na konferenciji i sajmu "Zelena ekonomija u BiH-mogućnosti i šanse" u Visokom. Konferencija i prateći sajam organiziovane se kako bi se ubrzale promjene širenjem postojećih…

 • Mladi Romi i Romkinje kao nosioci promjena

  U sklopu projekta “Mladi Romi za prava i inkluziju”, koga podržava Europska unija u BiH, putem Instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), protekle sedmice održana je druga po redu…

 • JAKA MODEL KAO SINONIM ŽENSKE SNAGE

  U hotelu Podgorica, 06.09.2017 održana je konferencija: „JAKA model za jaku Crnu Goru“, organizacije CARE International Balkan o socijalnom preduzetništvu marginalizovanih kategorija stanovništva kao efikasnoj metodi smanjenja siromaštva, koja je…

 • Očišćeni kanali za otpadne vode u tuzlanskoj MZ Centar

  Zahvaljujući inicijativi mladih u tuzlanskoj Mjesnoj zajednici (MZ) Centar, sanirani su i očišćeni kanali za otpadne vode. Nino Vrbavac, aktivista udruženja žena Romkinja „Bolja Budućnost“ iz Tuzle, realizovao je ovu…

 • Preventivni pregledi spašavaju život

  Zahvaljujući Fondu otvoreno društvo i Udruženju žena Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle i ove godine će za Romkinje biti obezbjeđeni ginekološki pregledi i pregledi dojki s ciljem prevencije raka grlića…

 • Medijatori kao spona između institucija i romske zajednice

  U sklopu projekta “Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu” koji se implementira uz podršku CARE International Balkans, zaposlena su dva romska medijatora i jedna medijatorica, koji će…

 • USVOJEN AKCIONI PLAN BiH ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA DO 2020. GODINE

  Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o usvajanju Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017. – 2020. godine, ukupno…

 • Ekonomsko osnaživanje žena doprinosi njihovoj ravnopravnosti u društvu

  Skoro 300 nezaposlenih žena iz sedam bh. općina, od kojih 92 Romkinje, uspjelo je pokrenuti sopstvene poslove i prekinuti krug siromaštva u kojem su živjele godinama – istaknuto je danas…

 • Mirsad Bajramović: Romi radom žele ukloniti predrasude o sebi

  Direktor Zadruge „Bolja budućnost“ iz Tuzle, Mirsad Bajramović, ponosan je na projekat koji pomaže da se smanje predrasude prema romskoj populaciji. Njihov cilj, prije svega, jeste pokazati da Romi samo…

 • Indira Bajramović: Želimo smanjiti siromaštvo Romkinja u BiH

  O pravima i položaju Romkinja u BiH sve više se govori, ali višestruka diskriminacija i nasilje koje trpe svakodnevno, ipak su poražavajuće činjenice koje opisuju najranjiviju skupinu romske populacije. Veliki…

 • Poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma/kinja

  Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje (FZZZ) danas je saopćeno da će Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma u 2017. biti ponovo objavljen 14. augusta , te da će…

 • Dan za zdravlje

  U sklopu projekta "Dan za zdravlje" koji je podrzan od strane FOD BiH a koji se od strane našeg udruzenja implementira u saradnji za UR CZM "Nada" iz Kaknja proveli…

 • Sječanje na žrtve Holokausta

  Povodom Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve holokausta, clanice zenske romske mreze Uspjeh u BiH su posjetile spomen obilježje Donja Gradina i polaganjem vijenaca odali počast romskim žrtvama holokausta tokom…

 • Sastanak Medjusektorske komisijen Grada Tuzla i korisnika/ca

  U sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu II" podržanom od strane Austrijske razvojne agnecije kroz Care International Balkans odrzan je sastanak izmedju predstavnika/ca Medjusektorske…

 • Preko granična saradnja/studijska posjeta BiH -Crna Gora

  U sklopu regionalnog projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu II“ uz podršku Austrijske razvojne agnecije kroz Care International Balkans u periodu 28-30. Juna 2017 godine implementirana…

 • Opšta ženska zadruga "Bolja budućnost" se predstavila na mnifestaciji "Dani maline" u Bratuncu

  U okviru programa XI međunarodnog sajma poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma „Dani maline“ koji se održavao od 30. juna do 1. jula u Bratuncu ove godine uz dvodnevni program sajmovskog,…

 • POTPISANI SPORAZUMI O SARADNJI ZA PODRŠKU EU PROJEKTU“MLADI ROMI ZA PRAVA I INKLUZIJU“ SA 4 OPŠTINE: DONJI VAKUF, TRAVNIK, PRNJAVOR I BIJELJINA!

  Sarajevo, 29 juni 2017. - Romska populacija se po svim socio-ekonomskim parametrima i danas smatra najisključenijom i najmarginaliziranijom populacijom. Stanovanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita i zapošljavanje su četiri oblasti u okviru…

 • Intervju- Indira Bajramović: Puno radimo, ali smo i dalje neravnopravne

  Višestruka diskriminacija je najčešća činjenica koja se vezuje za žene Romkinje. Pored toga, niska razina obrazovanja i socijalna isključenost, žene Romkinje čini najugroženijom skupinom unutar romske zajednice. Ove žene su…

 • Education in the field of health

  As part of the project "Raising the awareness of the Roma population in the field of health care - Phase V" implemented in partnership with the Federal Institute of Public…

 • Edukacija iz oblasti zdravstva

  U sklopu projekta "Podizanje svijesti romske populacije iz oblasti zdravstvene zaštite-Faza V" koji se implementira u partnerstvu sa Federalnim Zavodom za javno zdravstvo 07.06.2017 godine održana je radionica u Bosanskoj…

 • “Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije – Faza V”

  Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Grada Tuzla provodi projekat pod nazivom “Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije – Faza V” koji je finansijski podržan od Zavoda za javno…

 • Oglas za učešće u programu “Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju”

  Care International,uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava - Program podrške za 2015. i 2016.), u saradnji sa partnerskim organizacijama UŽR "Bolja…

 • Obilježavanje Đurđevdana

  Jučer (05.05.2017) smo sa našim dragim gostima i goščama, predstavnicima/cama institucija, internacionalnih organizacija ali i korisnika/ca obilježili najradosniji romski praznik Đurđevdan. Đurđevdan je najveći romski praznik (romski: Ederlezi) kojim se…

 • Studentski sajam

  U saradnji sa Ekonomskim fakultetom kroz organizaciju Student Faira je upriličen i dan otvorenih vrata kako bi i studenti i srednjoškolci dobili informacije o radu i programima koje nudi Ekonomski…

 • OSCE komitet "Učešće žena u javnom i političkom životu"

  Kao jedini predstavnici/e OCD učestvovali smo na OSCE Komitetu 2-3 Maja 2017 u Beču sa preko 50 učesnika/ca iz zemalja OSCE regije u panel diskusiji "Učešće žena u javnom i…

 • Vršnjačka edukacija-Rodna ravnopravnost

  U sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II" koji provode CARE INTERNATIONAL BALKANS u partnerstvu sa UŽR "Bolja budućnost" Grada Tuzla, a koji podržava…

 • Komunikacija sa romskom zajednicom

  U sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu" koji sa nasem udruzenjem provodi CARE INTERNATIONAL BALKANS uz podrsku Austrijske razvojne agencije za vise od 24…

 • 27.04.2017 upriličena prezentacija istraživanja o nivou znanja o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije u romskim zajednicama na području Tuzlanskog kantona.

  U sklopu projekta " Prevencija i doprinos borbi protiv diskriminacije prema Romima/kinjama" u okviru programa "jednakost za sve:Koalicija OCD u borbi protiv diskirminacije" uz podršku USAID i FOD BiH ,…

 • U Tuzli okrugli sto o uvođenju romskog jezika u školama

  Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini domaćin je okruglog stola o perspektivama i mogućim modalitetima uvođenja romskog jezika u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona. Cilj okruglog stola, koji je…

 • Podrška kampanji #PreranoJe

  Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" Grada Tuzla je pružilo podršku i učestvovalo u kampanji pod nazivom "Prerano Je", naime Nova ženska inicijativa ukazala na problem maloljetničkih trudnoća. Na Trgu slobode…

 • Marry When You Are ready

  "Udaj se kada si spremna" naziv je Evropskog projekta koji ima za cilj da doprinese razvoju socijalnih politika i socijalnih programa na Evropskom nivou koji adresiraju potrebe romskih zajednica. Posevan…

 • Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore održao šesto zasijedanje Ženskog parlamenta

  Ovogodišnje zasijedanje posvećeno je realizaciji aktivnosti o potrebi većeg uključivanja žena u javni i politički život, kao i uključivanje mladih pripadnica nacionalnih manjina i Romkinja kako bi se osnažile za…

 • Održan sastanak Međusektorske komisije u Tuzli

  U Tuzli je 30.03.2017 godine održan sastanak Međusektorske komisije Grada Tuzla. Podsječanja radi naše udruženje je u Julu prošle godine oformilo i formaliziralo saradnju sa institucijama na gradskom i kantonalnom…

 • Održan okrugli sto o obrazovanju romske djece

  U Tuzli je 15.03.2017 u sklopu mjesec dana ženskog romskog aktivizma "Imam pravo da imam prava" održan okrugli sto o obrazovanju romske djece, koji je, uz podršku Misije OSCE-a u…

 • Implementacija projekta Mladi Romi iz cijele BiH za prava i inkluziju

  Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” iz Tuzle bilo je domaćin potpisivanja Memorandum o saradnji sa nekoliko romskih organizacija na projektu “Mladi Romi za prava i inkluziju” kojeg će finansirati iz…

 • Podrska obrazovanju

  U sklopu projekta "Podrška obrazovanju romskim učenicima/cama" koji se implementira uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH , izvršena je podjela odjeće i obuče za 40 romskih učenika/ca…

 • Ulične akcije

  UŽR Bolja budućnost Grada Tuzla je finansijski podržalo implementaciju uličnih akcija u Tuzli, Vitezu , Visokom, Prnjavoru, Kaknju i Bijeljini sa čime je započeo mjesec dana ženskog romskog aktivizma „Imam…

 • NE JEDNA, STO I JEDNA POZITIVNA PRICA.

  Predstavljanje rezultata projekta ekonomskog osnazivanja zena u regiji Birac: BIRAC SVOJU BUDUCNOSTI. Implementirao CARE International na Balkanu u saradnji sa partnerima. NE JEDNA, STO I JEDNA POZITIVNA PRICA.

 • Tematska sjednica: “Pravo na roditeljstvo bez diskriminacije”

  Tematska sjednica: “Pravo na roditeljstvo bez diskriminacije” u organizaciji Komisije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Ženskom mrežom Bosne i Hercegovine i uz…

 • Radionica za vršnjačke edukatore

  U periodu od 24-26.02.2017 godine u Tuzli je i sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II" koji podržava Austrijska razvojna agencija kroz CARE International…

 • Odnosi sa javnošču i inicijative u zajednici

  Predstavnici/e udruženja na treningu Fondacije za osnaživanje žena " Odnosi sa javnošču i inicijative u zajednici". Jedna od izlagačica i naša predsjednica Indira Bajramovic.

 • Održana radionica u Tuzli

  U sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu" koju se implementira uz podrsku Austrijske razvojne agencijez kroz Csre International Balkans u Tuzli je danas (28.2.2017)…

 • MLADI ROMI I ROMKINJE IZ CIJELE BIH, ZA PRAVA I INKLUZIJU

  Danas je u Sarajevu, u zgradi Delegacije Evropske unije , konferencijom za novinare, zvanično obilježen početak novog projekta MLADI ROMI ZA PRAVA I INKLUZIJU kojeg finansira Evropska unije putem Instrumenta…

 • Radionica na temu "Komunikacija sa romskom zajednicom"

  U sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II" uz podršku Austrijske razvojne agencije kroz CARE International Balkans u Prnjavoru je od strane naše partnerske…

 • Rezultati EIDHR poziva za projekte

  IDEMO DALJE..RADUJE NAS SARADNJA I ZAJEDNO ČINIMO STVARI BOLJIMA Evropska unija je objavila listu organizacija koje su dobile novac u okviru EIDHR poziva iz 2016. godine. Dodjeljena su sredstva za…

 • Javna rasprava

  Javna rasprava o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju i nacrta Zakona o lječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom održana je u Parlamentu BiH 14.02.2017 godine.

 • Dodjela certifikata

  Jačanje kapaciteta volontera/ki UŽR Bolja budućnost Grada Tuzla za monitoring i evaluaciju javnih politika za romska pitanja. Nakon uspješno provedene obuke osoblju i volonterima/kama udruzenja dodjeljeni cerifikati za učešće na…

 • Odrzana redovna izvjestajna Skupština ženske romske mreže "Uspjeh"

  U Sarajevu je u periodu od 15-16.12.2016 godine odrzana redovna izvjestajna Skupština ženske romske mreže "Uspjeh". Na Skupštini je od strane koordinacijske organizacije odnosno Udruzenja zena Romkinja "Bolja buducnost" Grada…

 • U Tuzli obilježen Svjetski dan ljudskih prava

  Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" Grada Tuzla je 10.12.2016 organizovalo i održalo uličnu akciju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava sa ciljem promovisanja načela Univerzale deklaracije o ljudskim pravima. “Sva ljudska…

 • Prevencija trgovine ljudima

  Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla i Udruženje „Zemlja djece BiH“ u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK organizovali su 02. Decembra Uličnu akciju povodom Međunarodnog dana za sprečavanje…

 • Ulična akcija- dječiji brakovi NISU TRADICIJA Roma i Romkinja

  U sklopu projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II" i u sklopu 16 dana aktivizma volonteri/ke udruzenja su na gradskom trgu Korzo održali uličnu akciju. Cilj…

 • Dječiji brakovi-tradicija Roma/kinja ili krivično djelo

  Imajući u vidu da rani brakovi djece dovode do povrede osnovnih prava djece,posebno djevojčica prije svega prava na nesmetan psihofizički razvoj, njihovog prava na zaštitu zdravlja i prava na obrazovanje…

 • DJEČIJI BRAK NIJE TRADICIJA ROMA I ROMKINJA

  16 dana Aktivizma ( 25.11-10.12.2016)UŽR Bolja budućnost Grada Tuzla u sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom balkanu" koji implementira CARE International Balkans provodi kampanju čija…

 • Trening iz oblasti Monitoring javnih politika

  U periodu od 18-20.Novembra u Bijeljini je odrzan trening za uposlenike/ce i volontere/ke Udruzenja zena Romkinja "Bolja buducnost" Grada Tuzla iz oblasti monitoringa javnih politika. Cilj treninga je jačanje kapaciteta…

 • U Sarajevu obiljezen Svjetski dan romskog jezika

  Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Tuzla obilježilo je danas programom u Sarajevu Svjetski dan romskog jezika, 5. novembar i ukazalo na važnost očuvanja tradicije, sistemskog rješavanja izučavanja tog jezika, kulture…

 • U Tuzli obilježen Evropski dan u borbi protiv trgovine ljudima

  U saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" Grada Tuzla “ već petu godinu za redom obilježilo je Evropski dan borbe…

 • Jednakost za sve: Kreće realizacija osam najboljih projekata

  Jednakost za sve: Kreće realizacija osam najboljih projekata | Diskriminacija.ba Osam nevladinih organizacija iz različitih bh. gradova kojima su dodijeljeni grantovi Koalicije Jednakost za sve kreće sa realizacijom svojih projekata.…

 • MZ Kiseljak dobila Plan razvoja

  Na posljednjem održanom sastanku stanovnika tuzlanske mjesne zajednice Kiseljak i predstavnika nevladinih organizacija uključujući i Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" Grada Tuzla koje aktivno djeluju na ovom području usvojen je…

 • Trofej UEFA Lige prvaka na Trgu slobode u Tuzli

  Turneja trofeja UEFA Lige prvaka u Bosni i Hercegovini, koju predstavlja UniCredit, nakon Sarajeva nastavljena je u Tuzli. Kamion, koji je specijalno napravljen za Turneju trofeja UEFA Lige prvaka, pretvoren…

 • Pripremni trening za provedbu istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u romskim zajednicama

  Uzimajući u obzir činjenicu da je posljednje istraživanje na tematiku nasilja u romskim zajednicama rađeno 2012 godine ali i da bi pratili procenat porasta registriranih slučajeva rodno uvjetovanog nasilja i…

 • Kiseljački dani

  Lokalna grupa za razvoj - Kiseljak u čiji sastav ulazi i Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" Grada Tuzla, a koja je oformljena u augustu 2015. godine, kroz program Mreže aktivnih…

 • Program očuvanja reporduktivnog zdravlja Romkinja

  U proteklim godinama Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Grada Tuzla je implementiralo programe očuvanja reporduktivnog zdravlja Romkinja u cilju prevencije raka grlića maternice i raka dojki organizovalo dijagnostičke preglede za…

 • Uposlena tri romska medijatora

  U sklopu projekta " Za aktivnu inkluziju i prava i Romkinja na Zapadnom Balkanu" koji se implementira uz podršku CARE International Balkans od 1. Septembra 2016 godine Udruženje žena Romkinja…

 • Program Globalnog Fonda za HIV i AIDS, tuberkulozu i malariju (GFATM) za BiH

  Program Globalnog Fonda za HIV i AIDS, tuberkulozu i malariju (GFATM) za BiH u okviru kojeg je World Vision u BiH implementirao projekte: “Maksimalna pokrivenost efektivne HIV prevencije i njege…

 • UŽR "Bolja budućnost" Grada Tuzla dobitnik nagrade

  Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" Grada Tuzla dobitnik nagrade za žensko preduzetništvo u Bosni i Hercegovini za 2016 godinu od strane CARE International Balkans. Nagrada je na konferenciji pod nazivom…

 • Konferencija: Socijalno poduzetništvo, izazovi i mogućnosti- Podržati ekonomsku snagu žena

  Primjer uspješnih socijalnih preduzeća koja posluju u BiH, naročito ona koja vode žene, kao iskustva iz zemalja iz regija, predstavljeni su jučer u Sarajevu, na konferenciji Socijalno poduzetništvo, izazovi i…

 • Razmjena iskustava "Socijalno poduzetništvo i ekonomsko osnaživanje žena"

  05.09.2016 godine Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" Grada Tuzla je bilo domaćin gostima iz CRI- Niksic i Bonafide-Pljevlja koji su u organizaciji CARE International posjetili naše udruženje sa ciljem razmjene…

 • Obezbijeđen školski pribor za učenike romske nacionalnosti u Tuzli

  Za 50-tak učenika romske nacionalnosti iz Tuzle, zahvaljujući Udruženju žena Romkinja ”Bolja budućnost” danas je upriličena podjela školskog pribora pred početak nove školske godine. Radi se o djeci koja se…

 • Održana politička akademija Roma/kinja

  U organizaciji Centra za podršku Roma"Romalen" Kakanj, 13.08.2016 godine u Kaknju održan je prvi trening za osnaživanje Roma/kinja koji su politički kandidati/kinje na predstojećim lokalnim izborima 2016 godine. Svoje učešće…

 • Obilježen romski praznik Aliđun

  Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" Tuzla je u Tuzli organizovalo i obilježilo romski praznik Aliđun. Tom prilikom uz bogat kulturno-zabavni program za preko 50 gostiju smo zajedno sa nasim korisnicima/cama,…

 • Održan sastanak sa članovima

  U Tuzli je održan sastanak sa članicama Udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost" Tuzla.Uzimajući u obzir činjenicu da UŽR Bolja budućnost Tuzla veliku pažnju posvećuje potrebama svojih članica cilj ovog zajedničkog…

 • Međusektorskom saradnjom unaprijediti život Roma/kinja u Tuzli

  U okviru tekućeg projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu“ Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla potpisalo je Sporazum o formiranju međusektorske komisije koja će uspostaviti…

 • Obilježavanje 240. rođendana SAD

  Predstavnica UŽR Bolja budućnost Tuzla Grada Tuzla na svčeanoj manifestaciji obilježavanja 240. rođendana Sjedinjenih Američkih Država. BiH ima otvorena vrata za članstvo u EU, političari su se obavezali da će…

 • Medijacija u lokalnim akcijama i inicijativama

  Predstavnici/e Udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost" Tuzla u sklopu Regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II" je u periodu od 27-30.06.2016 godine u Banji Koviljači…

 • Radna grupe za izradu Akcionog plana za socijalno uključivanje za Grad Tuzla 2017/18.godine.

  Udruženje „Zemlja djece u BiH“, u partnerstvu sa gradskom Službom za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti i JU Centar za socijalni rad Tuzla, a uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu…

+387 35 298 001

Adresa

Meše Selimovića 85
Meše Selimovića 85
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo